کد لوگوی وبلاگ هواداران یاس

سلام دوستای گلم

این کد لوگوی وبه اگه دوست داشتین تو وبتون قرار بدین

با تشکر

مدیریت وبلاگ هواداران یاس

 


[ جمعه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 16:33 ] [ سحر ]

[ ]

صبح زود هنگام خروسخوان از قرار گاه اسفندیار صدای تبل بلند شد 

اسفندیار هم مانند پیلی بر اسب سوار شد و لشکر خودرا شتابان به سوی زابلستان به حرکت در آورد اسفندیار همچنان پیش می رفت که به دو راهه ای رسید و اسبان و سپاه را بر جای نگه داشت تا بیندیشد که از کدام راه برود 

یکی از دو راه به دژ گنبدان می رفت و راه دیگر, راه کوتاهی بود که به زابل می رسید بر سر دوراهی شتر پیشروی لشکر اسفندیار زانو زد و بر زمین خورد مثل اینکه به خاک چسبیده باشد

شتربان با چوب به سرش زد ازینکه لشکر اسفندیار از حرکت فرو ماند و متوقف شد 

اسفندیار این حادثه را به فال بد گرفت و دستور داد که شتر را سر ببرند 

بدین منظور که به وسیله قربانی بلای بد رفع شود و جز خیر و نیکی چیزی اتفاق نیفتد. 

جنگاوران سر شتر را بریدند و اختر شوم به خود او [شتر] برگشت.

از زانو زدن شتر و بد یمنی و فال بد او علی رغم اینکه شتر را قربانی کرده بود اسفندیار دل چرکین و افسرده گشت

ولی به هر حال به خود دل داد و اختر شوم را دست کم گرفت که کار تمام شد, و به خود دل داری داد که اقبال و بخت در پیروزی است و کسی که پیروز می شود بختش, چون خورشید تابان است 

چه اتفاق شر بیفتد و چه خیر, هر دو از خداست. بنابر این باید به خواست خداوند خشنود بود .

و از آنجا به ساحل رود هیرمند رسید, در حالیکه در دل هنوز از فال شتر و رسیدن بلا نگران و ترسان بود .

مطابق رسم و شیوه معمول چادر ها و خیمه هارا بر افراشتند 

بزرگان سپاه هم پس از آنکه چادر اسفندیار را بر پا کردند جای مناسب را برای برافراشتن خیمه های خود انتخاب کردند, و در آنجا خیمه زدند. سایبان اسفندیار را زود بستند و تخت او را در آنجا نهادند اسفندیار بر آن تخت بالا رفت و نشست پهلوان خوشبخت 

بزم و شراب را بر پا کرد و نوازندگان را احضار کرد و بر مطربان و نوازندگان فراوان زر و سیم و گوهر نثار کرد. 

به وسیله بزم دل خودش را شاد کرد و شراب را به یاد بزگان و دوستان نوشید 

بخاطر شراب کهنه ای که نوشیدند, رخ اسفندیار و نامداران بزم او مثل گل سرخ شکفته و خندان شد.

اسفندیار در حالی که به ظاهر شاد و خندان است اما در مستی نگران از پذیرفتن فرمان پدر پشیمان است, 

به دوستان نزدیک خویش می گوید که فرمان گشتاسپ را برای جنگ با رستم پذیرفتم. 

و از راه عدل و داد و انصاف دور شدم.

به من فرمان داد که کار رستم را بسازم و از هیچ بند و خواری, در مورد او فروگذار نکنم,

  اینک باید فرستاده ای به نزدیک رستم, این دلاور جنگاوری که رنجهای بسیار برای بزرگان و پادشاهان گذشته ایران برده است و جهان را به وسیله گرز گران خویش تسخیر کرده است و مردم ایران, چه بند و چه پادشاه, زندگی خود را مدیون او هستند, گسیل دارم, 

 

فرستاده من باید هوشیار خوش صحبت, دانا و پرحافظه باشد,  

سواری با شکوه و زیبا که از رستم فریب نخورد واین پیغام من را به او بگوید که اگر رستم به نزد ما بیاید و دل مارا که از او گرفته و تاریک است, روشن سازد و به خوبی و بی درد سر بند مارا بر دست خویش بنهد, با تین کار عاقلانه, خود را از گزند ما در امان می دارد و ما با او خوشرفتاری می کنیم راه درست این است بر همین عقیده و رفتار, پایدار و ثابت باش. آبروی و حرمت مردانی چون رستم را حفظ کن.

[ شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۴ ] [ 20:3 ] [ سحر ]

[ ]

5[لشکر کشی اسفندیار به زابلستان ]

 

[ شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۴ ] [ 20:0 ] [ سحر ]

[ ]

سارا سه
با این دو بیان متفاوت متوجه می شویم که مقدمه قدیم و نظامی عروضی بجز دو مورد در تمام امور دیگر اختلاف دارند. هردو متفق هستند که سلطان محمود به اختلاف مذهبی ناراضی شد و فردوسی حتما هجو محمود را گفته است اکنون این پرسش ها به میان می آید که آیا سلطان محمود بخاطر اختلاف مذهبی از فردوسی ناراحت شد؟آیا فردوسی برای دریافت نکردن پاداش رنج خویش هجویه سلطان محمود را نوشت؟

اشعاری که فردوسب در هجویه سلطان محمو نوشت اگر چه دلخراش و یاس آور است اما از آنها معلوم نمی شود نویسنده قصد انتقام داشته است.

چنانچه از شاهنامه بر می آید فردوسی بلند همت و منیع الطبع بوده است و هر رنج و سختب را با صبر تحمل میکرده و اتفاقات پیش آمده را جز طالع بد خویش میدانسته

اگر چه قدر ناشناسی سلطان محمود دلش را آزرده کرده بود اما گفتن هجو سلطان محمود برخلاف شخصیت نجیب و شریف او بوده و فردوسی بسیار زیبا در کتاب شاهنامه از سلطان محمود سخن گفته است وحال آیا فردوسی می تواند سلطان محمود را فقط بخاطر محرومیت از صله و پاداش هجو بگوید 

همچنین فردوسی شیفته و واله پول وثروت نبود و ما همه اورا بعنوان بزرگترین دشمن حرص و آز میشناسیم در فرهنگ او فقط سه چیز از اسباب زندگی شمرده شده است (غذا،لباس،رخت خواب)و بقیه خواسته ها از نظر او در فهرست آز و طمع قرار می گیرد،

در نتیجه داستان پیدایش هجویه رازی سر بسته است و خواهد ماند اگرچه سلطان محمودپادشاه قدرتمند اسلام است اما این واقع اورا از نظر مردم خوار و ذلیل کرده است و برای هر امیر و وزیر و سلطانی درس عبرت شد تا در رفتار با شعرا جانب احتیاط را رعایت کنند تا مانند سلطان محمود نشوند

[ پنجشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۴ ] [ 13:16 ] [ سحر ]

[ ]

سارا دو
هجویه سلطان محمود غزنوی فردوسی آرزومند بازگشت آزادی و عظمت و فرمانروایی ایران بود و مانند نیاکان خویش آرزو داشت که شاهی از نژاد پاک آریایی و از نسل شهریاران ایران بر وطن او حکمران گردد تا دست تسلط عرب صحرا گرد و پای ترکان وحشی ومهاجم از ایران کوتاه و بریده شود و نمی توانست بنده بیهنری چون محمود غزنوی را بر تخت شهریاری ایران ببیند. بدیهی است در چنین فضایی که در آن از فردوسی و شاهنامه او برای بوجود آوردن احساس ملیت و قومیت و ملی گرایی استفاده می شود ،احساس شک و تردید بر نوشته شدن هجویه سلطان محمود توسط فردوسی سازگار نخواهد بود.به همین علت وقتی که بیشتر دانشمندان ایرانی بر هجویه سلطان محمود تا حد ایمان باور دارند چه کسی می تواند آن را به نظر شک وتردید ببیند. حال اینک به این می پردازیم که چرا فردوسی سلطان محمود را هجو کرده است،طبق گذشته های قدیم دو سند بر هجو سلطان محمود باقی مانده است یکی شهادت مقدمه قدیم شاهنامه و دیگری بیانات نظامی عروضی می باشد.در زمینه فردوسی شناسی این دو سند در نزد ماست که به ترتیب نوشته قرن پنجم و ششم هجری قمری است.اما متاسفانه این اسناد جز در چند مورد با یکدیگر تناقض دارند. -گفته شده است در مقدمه قدیم شاهنامه فردوسی توسط عنصری به دربار سلطان محمود راه پیدا میکند و برای نظم شاهنامه گمارده می شود.به منظور امتحان از سیاوش نامه یک هزار بیت سروده ودر خدمت سلطان عرضه می کند،که مورد پسند قرار می گردد وسلطان به عنوان صله یک هزار زر رکنی به او می دهد،فردوسی در ظرف مدت شش سال شاهنامه را به انجام می رساند اما چون شرط ادب را رعایت نکرده و از مذهب خود ذکری به میان آورده سلطان محمود را خشمگین می کند بطوری که سلطان محمود دستور مجازات فردوسی را می دهد،عنصری و دیگر شعرای دربار وساطت کرده و عفو فردوسی را می خواهند.چون شاهنامه شصت هزار بیت داشت هنگام پاداش دادن بنابر قرار قبلی باید شصت هزار زر رکنی به شاعرپرداخت می شد،که وزیر سلطان محمود ابوسهل همدانی به عرض می رساند که دادن این رقم بالا به یک شاعر ضروری نیست و اگر در عوض آن شصت هزار درهم نقره داده شود کافی باشد. سلطان این مقدار پاداش را به عنوان صله یا انعام به شاعر داد،فردوسی در آن هنگام در حمام بود او ازین رقم بیست هزار درهم به حمامی و بیست هزار درهم به فقاعی و بیست هزار درهم دیگر به کسانی که این رقم را آورده بودند می بخشد و از حمام بیرون می آید و دو سه بیت در بحر متقارب نوشته و به ایاز داده و خود پنهان می شود .پس از چند روز ایاز آن نوشته فردوسی را به سلژان می دهد سلطان گمان می کند که آن کاغذ مربوط به خزانه یا هزینه سلطنتی است و با علاقه آن را باز می کند ومیخواند پس از خواندن بسیار غشمگین میشود وبرای دستگیری فردوسی پنجاه هزار درهم اختصاص میدهد اما از او سراغی نمیابد از سوی دیگر سلطان از دستگیری فردوسی نامید شده و وزرا و امرا رو مورد خشم و غضب خود قرار داده و آنان را باعث بد نامی خویش می داند و آنان را بعنوان مجازات از شهر اخراج می کند. بر خلاف این گفته نظامی عروضی سمرقندی می گوید شاهنامه در طوس به انجام رسید ،توسط خواجه بزرگ احمد بن حسن میمندی به در بار سلطان رسید ولی دسشمنان خواجه دخالت نمودند و رافضی و معتزلی فردوسی را اثبات کردند و رضایت سلطان را برای پرداخت فقط پنجاه هزار درهم جلب نمودند.این پاداش را فردوسی میان حمامی و فقاعی تقسیم کرده واز ترس مجازات سلطان هنگام شب از غزنین پا به فرار گذاشت و پس از رسیدن به طبرستان یکصد بیت در هجو سلطان نوشته و به سپهبد شهریار والی طبرستان گفت «چون این کتاب در احوال اجداد و اسلاف شماست،بنابراین بنام شما می کنم »شهریار پاسخ داد «محمود سرور من است این کتاب را باید بنام او کنی و صله رنج تو ضایع نخواهد شد و به موقع به دستت خواهد رسد البته هجویه سلطان را من میخرم و آن را به من بسپار» روز دیگر سهریاز یکصد هزار دینار به فردوسی فرستاد و کاغذ هجویه را از بستاند و در آب شست هجو سلطان از بین رفت اما شش بیت از آن باقی ماند

[ پنجشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۴ ] [ 13:15 ] [ سحر ]

[ ]

سارا یک
علل وزمان نظم شاهنامه کار های بزرگ از سخنان کوچک شروع میشود این ضرب المثل انگلیسی است که هنگام نوشتن علل و اسباب شاهنامه بی اختیار به یاد ما می آید«نخفتن فردوسی در یک شب تاریک»این واقعه بسیار کوچک را در نظر بگیرید و از طرف دیگر بوجود آمدن شاهنامه را با شصت هزار بیت که شاعر سی یا سی پنج سال از عمر خود را صرف آن کرده است.برای شرح این واقعه باید باغی را تصور کنیم که فردوسی در آن دراز کشیده است خانه فردوسی در کنار این باغ است که خانواده وی در آن زندگی میکنند.شب خیمه سیاه گسترده است و منظره تاریک وترسناکی را بوجود آورده است.در چنین شبی فردوسی در باغ دراز کشیده است و به سبب سکوت و وحشت شب خوابش نمیبرد در عالم هراس و اضطراب همسر خودرا صدا میکند او بیدار شده و به باغ می آید فردوسی فردوسی از وی خواهش می کند چراغ بیاورد.او با حیرت می پرسد امشب «امشب چه شده ؟چرا خوابت نمی برد در این هنگام شب چراغ برای چه میخواهی» فردوسی پاسخ میدهد«ای ماه مرد خواب نیستم»زن چراغ و میوه و شراب می آورد،مدتی با شراب و موسیقی سرگرم میشود...پس از آنکه روح و جسم شاعردر اثر نوای چنگ وجام می مالامال از شادی می شود همسرش به وی می گوید حال از دفتر باستان داستانی را برای تو می گویم که آکنده از حوادث رزم و بزم،فریب و مهر و عشق است و نیز نمایان گر مردم خردمند و متین است اکنون من برای خواندن این داستان آماده ام ولی بای قول دهی پس از شنیدن آن را به شعر در آوری،فردوسی پاسخ مثبت می دهد که ای جفت مهربان نیکی شناس با سپاس از خداوند این داستان را همانگونه که بگویی به نظم خواهم پوشاند.داستانی که فردوسی آن شب از زبان رودابه همسر مهربانش می شنود داستان «بیژن و منیژه»است که فردوسی آن را به سفارش همسرش به نظم در می آورد.وچیزی که مشخص است این است که فردوسی چند سال پیش از آنکه برای سرودن شاهنامه تصمیم واقعی بگیرد این داستان را سروده ومنتشر ساخته و مقبولیت و شهرت داستان بیژن و منیژه محرک اصلی سرودن شاهنامه شده است قبل از آنکه بخواهیم به این موضوع بپردازیم بهتر است ابتدا با دفتر باستان آشنا شویم.دفتر باستان یا نامه خسروان یا دفتر پهلوی برابر آنچه در شاهنامه آمده نام کتابی است که دو هزار سال پیش از زمان فردوسی نوشته شده بود.این کتاب درباره تاریخ پادشاهان ایران بود نسخه اصلی آن از میان رفت اما اجزای پراکنده وبخش های آن که داستان های جداگانه ای را تشکیل می دادند در پیش موبدان حفظ شده بود،این اجزای پراکنده به دستور ایومنصور عبدالرزاق درسال 346ه‍جری زیر نظر وزیرش ابومنصور معمری دوباره تدوین شد وشاید این تالیف جدید ماخذ اصلی شاهنامه باشد اگر چه بعضی وقایع را فردوسی از ماخذ دیگری نقل کرده است. فردوسی از شهرت دقیقی آگاهی داشت ومیخواست خود هم در راه او قدم بگذارد وهمان شهرت و محبوبیت را برای خود کسب کند... او به فکر نظم شاهنامه از وطن خود به مسافرت رفته و به بخارا رسید.مقصود او از مسافرت همین بود که نسخه کامل «دفتر پهلوی» را به دست آورد.فردوسی داستان های گوناگونی را از موبدان وریش سفیدانی که در طول سفر با آنان رو به رو می شد به دست آورد مانند وقایع گرفتاری خسرو پرویز که از موبدی در بلخ شنیده بود... فردوسی تصمیمش برای بنظم در آوردن شاهنامه بسیار جدی بود اما دو مانع بزرگ در راه تصمیم وی قرار داشت،نخست نا پایداری زندگی و دوم ناداری و فقر از طرف دیگر از طرف دیگر باد نا موافق از هر سو می وزید و کشور به آشوب و بلوا دچار شده بود حکومت آل سامان بسیار ضعیف شده بود غلامان و امیران آل سامان طغیان و سرکشی کرده ودر هر بخشی از مملکت حکومت های خود مختار را تشکیل داده بودند در هر سو آتش جنگ خونریزی روشن بلکه شعله ور بود در همین روزگار دوست وی، که فردوسی اورا به عنوان «دوست مهربان» و صاحب مقدمه بایسنقری «محمد لشکری»یاد میکند.با فردوسی دیدار کرد و وقتی از تصمیم وی آگاه شدبه اصرار زیاد به او گفت حتما این کار را انجام بده زیرا طبع تو برای سرودن شعر رزمی و حماسه ای بسیار مناسب تر است.زبان تو پاکیزه است به این طریق در نزد پادشاهان آبرو و احترام را کسب خواهی کرد.کتاب کامل در نزد من است ومن آن را به تو می دهم، این را گفت و رفت کتاب را آورد،این سردار نجیب پس از آگاهی از تصمیم فردوسی هر گونهذکفالت و سرپرستی او را به عهده خویش گرفت .ای سردار بخشنده که فردوسی با احیاسات زیاد اورا ستایش می کند،ناگهان با مرگ رو به رو گردید آن مرحوم به فردوسی پند داده بود که وقتی این کار به انجام رسید آن را نزد پادشاهی ببر تا او ازین کار قدر دانی کند و پاداش زحمات تو را بدهد. به هر حال چنین اسباب و عللی بود که فردوسی را برای سرودن شاهنامه آماده کرده بود.

[ پنجشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۴ ] [ 13:14 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود آهنگ جوونای امروزی یاس

 

دانلود آهنگ جوونای امروزی یاس و محمدمارشال 

دانلود با لینک مستقیم

[ پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 11:39 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود آهنگ جدید یاس فریاد
 
دانلود آهنگ جدید یاس فریاد
 
 
 
 
 
دوستای گلم اینم لینک کلیپ فریاد یاس در یوتیوب
 
که نیلوفر عزیزم لطف کرد و لینکشو داد
 
 
 

[ پنجشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 9:54 ] [ سحر ]

[ ]

پشت صحنه کلیپ به خاطر من یاس

سلام به همه ی دوستای خوبم

این پست کلیپ پشت صحنه نماهنگ به خاطر من یاس لینکیدم

خیلی باحاله حتما دانلودش کنید 

 راستی دوستای گلم نماهنگ  فریاد از یاس

در راهه منکه بی صبرانه منتظرشم

 

دانلود با لینک مستقیم

[ سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 13:25 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود آهنگ تو مریضی از یاس
 

دانلود آهنگ زیبای تو مریضی از یاس و سیروان 

 

 

دانلود با لینک مستقیم 

[ یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 9:12 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود آهنگ مرقد از یاس

دانلود آهنگ مرقد از یاس

 

 

دانلود با لینک مستقیم

[ یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 8:2 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود 5 آهنگ یاس 10

[ سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱ ] [ 15:47 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود کلیپ وقت رفتن یاس وآمین

دانلود کلیپ وقت رفتن یاس وآمین

 

 

 

دانلود با لینک مستقیم

[ پنجشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۱ ] [ 22:9 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود 5 آهنگ از یاس9

[ پنجشنبه نهم آذر ۱۳۹۱ ] [ 19:2 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود 5 آهنگ از یاس8

[ جمعه بیست و ششم آبان ۱۳۹۱ ] [ 13:56 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود آهنگ وقت رفتن یاس و آمین

دانلود آهنگ جدید وقت رفتن یاس و آمین

 دانلود با لینک مستقیم


ÇÏÇãå ãØáÈ

[ یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱ ] [ 7:29 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود 5 آهنگ از یاس7

[ یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱ ] [ 6:30 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود 5 آهنگ از یاس6

[ سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:11 ] [ سحر ]

[ ]

کنسرت یاس در لندن

درود به شما هواداران یاس

در این پست کلیپ کنسرت یاس رو در لندن

 براتون گذاشتم به امید روزی که کلیپ

کنسرت یاس در ایران رو  آپ کنم


 

دانلود با لینک مستقیم

 

[ سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 18:16 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود آهنگ یاس و هیچکس ( کمک)

سلام به همه دوستای عزیز و هودارای همیشگی

تو این پست دانلود آهنگ مشترک یاس و هیچکس

رو واستون آپیدم حتما دانلودش کنید


 ÇÏÇãå ãØáÈ

[ سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 15:52 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود 5 آهنگ از یاس5

درود به همه هوادارای یاس

در این پست مثل همیشه پنج تا آهنگ زیبا رو از یاس براتون گذاشتم

اینم بگم که این آهنگارو تازه امروز خودم شنیدم

مطمئنم مثل منم زیادن پس دوباره میگم

 برداشت شخصی از وب نکنید

دانلود آهنگ بگو هی یاس از یاس با لینک مستقیم

دانلود آهنگ رعد یاس با لینک مستقیم 

دانلود آهنگ مرگ از یاس با لینک مستقیم

 دانلود آهنگ بازم کمه یاس با لینک مستقیم

دانلود آهنگ بگو منو کم داری یاس با لینک مستقیم 

[ یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ ] [ 16:58 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود آهنگ یاس و رضا صادقی

لینک دانلود اصلاح شد

دانلود آهنگ  زیبای یاس و رضا صادقی (گفتم نرو)


 

دانلود با لینک مستقیم 

متن آهنگ در ادامه مطلب


ÇÏÇãå ãØáÈ

[ پنجشنبه چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 5:47 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود 5 آهنگ از یاس4

[ سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱ ] [ 22:34 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود 5 آهنگ از یاس3

[ جمعه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 1:6 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود کلیپ بی تو دیگه نه اصلا یاس

سلام بچه ها جون تو این پست کلیپ 

 نه اصلا یاس رو براتون گذاشتم حتما دانلودش کنید

اینم یه عکس از کلیپ ببخشید که کیفیت عکس پایینه


 

دانلود با لینک مستقیم

[ جمعه هفدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 18:7 ] [ سحر ]

[ ]

کنسرت یاس در دوبی

درود به همه هواداران همیشگی یاس

بچه ها جون این کلیپی که براتون گذاشتم

کنسرت یاس تو دوبی حتما دانلودش کنید

برای منکه یه سوال پیش اومده موندم

این برادرای عرب زبان مگه فارسی میفهمن

که اینقدر با دقت دارن به آهنگ یاس گوش میدن ....

 

 

دانلود با لینک مستقیم

[ جمعه هفدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 17:23 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود 5 آهنگ از یاس 2

سلام دوستای خوشگلم اینم ۵ تا آهنگ زیبای دیگه از یاس

راستی دوستای گلم اینم بگم که ممکن بعضی از دوستان

 این آهنگ هارو شنیده باشن اما هنوز

خیلی های دیگه هم هستن که این آهنگ

هارو نشنیدن پس از دوستای خوشگلم

 خواهش میکنم  که برداشت شخصی

از مطالب وب نداشته باشن

چون اینجا جایی برای همه هواداران یاس


 

دانلود آهنگ HONEY یاس بالینک مستقیم

دانلود آهنگ نه اصلا یاس با لینک مستقیم

دانلود آهنگ به امید ایران یاس با لینک مستقیم

دانلود آهنگ درکم کن یاس با لینک مستقیم

دانلود آهنگ چه روزای سختی رفت یاس با لینک مستقیم

 

[ پنجشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 1:32 ] [ سحر ]

[ ]

عکس های باحال از یاس

سلام

اینم چند تا عکس متحرک خوشگل از یاس

امیدوارم خوشتون بیاد

 

 

 

 

[ سه شنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 13:50 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود کلیپ های یاس با فرمت موبایل

سلام دوستای گلم

اینم پستی که قولشو داده بودم

در این پست چند تا از کلیپ های یاس

رو با فرمت 3gp (موبایل) براتون گذاشتم

 

 قصه زیر زمین با فرمت موبایل

 دانلود با لینک مستقیم

 زلزله آذربایجان با فرمت موبایل

 دانلود با لینک مستقیم

ازچی بگم با فرمت موبایل

 دانلود با لینک مستقیم

به خاطر من با فرمت موبایل

دانلود با لینک مستقیم

[ یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 21:57 ] [ سحر ]

[ ]

دانلود 5 آهنگ از یاس

[ یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 20:55 ] [ سحر ]

[ ]